Regulamin


1. Usługi to uzdrawianie duchowe, oczyszczanie, a także konsultacja wykonana przy pomocy kart, wahadła, warsztaty itp.

2. Do prawidłowego wykonania usługi należy podać – imię, nazwiska i datę urodzenia. Zleceniodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. W innym przypadku oczyszczanie, informacje płynące z kart czy inne mogą być przekłamane, z czego powinna zdawać sobie sprawę osoba zamawiająca usługę.

3. Usługa realizowana jest po pełnej wpłacie należności, udokumentowanej przez zaksięgowanie odpowiedniej wpłaty na koncie bankowym Beaty Ślusarek. Po wpłacie, ustala się termin wykonania usługi i powiadamia o tym terminie zleceniodawcę. Termin realizacji usługi zależy od aktualnej liczby zamówień, jednakże termin wykonania usługi nie będzie dłuższy niż 30 dni.

4. Każda usługa wykonywana jest dla osób pełnoletnich za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, kiedy rodzice zamawiają oczyszczanie dla niepełnoletniego dziecka.

5. Usługi są wykonywane na bezpośrednie zlecenie osoby zamawiającej. Dopuszczam też wykonanie usługi zamówionej przez rodzica dla swego dziecka, dziecka pełnoletniego dla rodzica jak i przez małżonka dla drugiego małżonka.

6. Nie wykonuję usług dla osób leczących się psychiatrycznie. Jeżeli ta informacja zostanie zatajona, osoba bierze pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i jakiekolwiek konsekwencje z tego wynikające.

7. Informuję, że usługa oczyszczania nie zastępuje w żadnym stopniu badań i diagnostyki medycznej. W przypadku jakichkolwiek problemów medycznych należy bezzwłocznie kontaktować się z najbliższą jednostką opieki zdrowotnej.

8. Informacje otrzymane w ramach usługi nie mają charakteru wiążących porad i Beata Ślusarek nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klient interpretuje te informacje i w jaki sposób z nich korzysta.

9. Klient bierze pełną odpowiedzialność za zlecenie wykonania oczyszczania energetycznego i jego skutki. Beata Ślusarek nie bierze żadnej odpowiedzialności za postępowanie klienta po oczyszczaniu.

11. Beata Ślusarek, pozostawia sobie prawo odmowy wykonania którejkolwiek z oferowanych przez siebie usług w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli kwota za usługę została wpłacona, a ja nie mogę tej usługi wykonać, pieniądze zostaną zwrócone osobie wpłacającej.

12. Nie param się czarną magią, nie rzucam klątw, nie rzucam uroków. W żaden sposób nie ingeruję w niczyją wolną wolę bez zgody tejże osoby.

13. Osoba zamawiająca usługę/klient oświadcza, że bierze całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zamówieniem usługi u Beaty Ślusarek i nie będzie rościł w związku z tym żadnych pretensji.